Wyrok za zakłócenie wystawy o gen. Andersie przez działaczy KOD. Sąd nie wymierzył kary

Sąd Rejonowy w Suwałkach uznał za winne trzy osoby, ale odstąpił od wymierzenia kary. To kolejny wyrok w sprawie zakłócania otwarcia wystawy o gen. Władysławie Andersie. Wyrok jest nieprawomocny.

Do incydentu doszło 4 marca 2016 r., czyli ostatniego dnia kampanii wyborczej w wyborach uzupełniających do Senatu. Kandydatka PiS Anna Maria Anders, która ostatecznie wygrała wybory, uczestniczyła wtedy w otwarciu wystawy poświęconej jej ojcu – gen. Władysławowi Andersowi.

Otwarcie zostało zakłócone przez grupę osób twierdzących, że otwarcie wystawy przez Annę Marię Anders jest częścią jej kampanii wyborczej. Część z nich miała znaczki KOD.

Sąd uznał trzy osoby za winne zakłócaniu otwarcia wystawy, ale odstąpił od wymierzenia kary powołując się na Kodeksu wykroczeń. Daje on taką możliwość z uwagi na charakter i okoliczności czynu lub właściwości i warunki osobiste sprawcy daje taką możliwość.

W październiku 2017 r. Sąd Okręgowy w Suwałkach uniewinnił dwie osoby, a wobec trzech pozostałych skierował sprawę do ponownego rozpoznania. Działacze KOD w poprzednich nieprawomocnych wyrokach byli uniewinniani.