Wyrazy współczucia i kondolencje płyną z całej Polski. Stanisław Konturek był wybitnym lekarzem i naukowcem

Stanisław Konturek był wybitnym lekarzem i naukowcem, który swoje życie poświęcił rozwojowi medycyny oraz nauki. Niestety właśnie dowiedzieliśmy się o jego śmierci.

Profesor Stanisław Konturek swoje świadectwo maturalne otrzymał w 1950 roku w gimnazjum w Tarnowie, a same studia odbył na wydziale lekarskim Akademii Medycznej w Krakowie, które ukończył po 5 latach. Po otrzymaniu swojego dyplomu rozpoczął doktorat na tej samej uczelni, który obronił w 1960 roku, a po kolejnych 3 latach uzyskał habilitację. Nie zatrzymało to jednak jego naukowej kariery.

Bardzo szybko udało mu się uzyskać tytuł profesora oraz profesora nadzwyczajnego, a następnie zwyczajnego. Podczas swojej kariery pełnił wiele funkcji kierowniczych – między innymi pracował jako rektor, a także dziekan na Akademii Medycznej w Krakowie. Dopiero w 1996 roku związał się z inną uczelnią, a mianowicie chodzi o Uniwersytet Jagielloński, którego został prorektorem.

Nie żyje Stanisław Konturek
Profesor Konturek jest autorem lub współautorem przeszło 1300 publikacji, z czego około 650 z nich to prace naukowe, a kolejne 100 stanowią prace poglądowe. Dodatkowo jest autorem wielu podręczników akademickich, z których korzystały całe pokolenia przyszłych lekarzy.

Stanisław Konturek szczególnym zainteresowaniem darzył zagadnienia związane z fizjologią i patologią układu pokarmowego, a w szczególności przyglądał się zapaleniu żołądka, chorobie wrzodowej oraz zakażeniu bakterią Helicobacter pylori.

Podczas swojej całej edukacji, a także pracy jako naukowiec, posiadł niebywale rozległą wiedzę z wielu dziedzin medycyny, co sprawiło, że stał się jednym z najwybitniejszych naukowców w historii Polski. Dodatkowo od 1986 był członkiem Polskiej Akademii Nauk, a już 4 lata później stał się czynnym członkiem Polskiej Akademii Umiejętności.

Jego śmierć to potworna tragedia zarówno dla jego rodziny i bliskich, a także całego środowiska akademickiego w naszym kraju, w którym prężnie się rozwijał. Właśnie dzisiaj w mediach pojawiła się informacja o jego śmierci, a sam zgon nastąpił 8 sierpnia. Odszedł w wieku 88 lat.

Profesor Stanisław Konurek był również wielokrotnie odznaczony a w tym między innymi Krzyżem Oficerskim i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Całej rodzinie i bliskim składamy najszczersze wyrazy współczucia i kondolencje.

źródło: pikio.pl