Rewolucyjne zmiany w 500+ wchodzą w życie już w poniedziałek. Od 1 lipca można bowiem składać wnioski o świadczenie rodzinne także na pierwsze czy jedyne dziecko bez względu na uzyskiwane dochody. To nie wszystko: rodzice nie będą musieli już informować ośrodka pomocy społecznej, jeśli znajdą pracę lub zaczną lepiej zarabiać – na to przede wszystkim zwracali uwagę eksperci z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, którzy odpowiadali na pytania Czytelników Faktu.

Od kiedy można najwcześniej złożyć wniosek o 500+ aby je otrzymać na nowych zasadach?

– Wnioski o świadczenie wychowawcze z Programu Rodzina 500 na nowych zasadach można składać już od 1 lipca drogą elektroniczną, a drogą papierową (osobiście w urzędzie lub pocztą) od 1 sierpnia. Rodzice którzy aktualnie nie pobierają na dzieci świadczenia wychowawczego muszą pamiętać aby złożyć wniosek w okresie między 1 lipca 2019 r. a 30 września 2019 r. Złożenie wniosku w tym terminie gwarantuje bowiem prawo do otrzymania świadczenia od 1 lipca br. z wyrównaniem. Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie dopiero przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Jestem mamą dwójki dzieci – 12 letniej córki, na którą aktualnie otrzymuje świadczenie 500+ oraz 14-letniego syna, na którego nie składałam nigdy wniosku. Przekraczałam kryterium dochodowe na pierwsze dziecko. Czy po 1 lipca muszę złożyć dwa wnioski? Jeden żeby kontynuować 500+ na córkę i drugi żeby otrzymać świadczenie na syna?

– W takim jak pani przypadku, wystarczy złożyć jeden wniosek na dwoje dzieci. Urzędnicy rozpatrując wniosek przyznają 500+ na starsze dziecko, na które do tej pory nie otrzymywała pani świadczenia na nowych zasadach od 1 lipca. Natomiast z tego samego wniosku na młodsze dziecko, na które ma pani przyznane świadczenie do końca września, 500+ zostanie przyznane od października. Aby jednak tak się stało wniosek musi pani złożyć między 1 lipca a 30 września.

Jestem samotną matką dwójki dzieci i aby otrzymać 500+ musiałam mieć wyrok zasądzający alimenty od ojca dzieci. Czy po 1 lipca dalej obowiązuje ten warunek?

– Nie. Nowe przepisy obowiązujące w programie Rodzina 500+, które wchodzą w życie od 1 lipca nie zawierają już tego warunku. Oznacza to, że od 1 lipca samotny rodzic, może ubiegać się o świadczenie wychowawcze bez względu na to czy ma zasądzone alimenty od drugiego rodzica dziecka.

Mam przyznane świadczenie wychowawcze do końca września tego roku. Od 1 lipca mój mąż rozpoczyna dodatkową pracę. Czy muszę to zgłosić przy składaniu nowego wniosku po 1 lipca?

– Nie. To właśnie najważniejsza zmiana w programie, która zacznie obowiązywać od 1 lipca – brak kryterium dochodowego i tym samym obowiązku informowania urzędu o każdej zmianie sytuacji dochodowej rodziny.

Moje dziecko kończy 18 lat w lipcu tego roku. Czy będzie mi przysługiwać świadczenie 500+ za ten miesiąc?

– Tak. Świadczenie wychowawcze przysługuje na dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia. Zatem jeżeli Pani dziecko kończy 18 lat w lipcu, to świadczenie za ten miesiąc będzie jeszcze przysługiwać. Ale uwaga jego wysokość będzie zależeć od tego, którego dnia tego miesiąca dziecko kończy 18 lat, ponieważ świadczenie wychowawcze w tym jest odpowiednio podzielne na dni.

Pobieram świadczenie 500+ na troje dzieci – decyzję mam przyznaną do końca września 2019 r. Czy świadczenie zostanie mi automatycznie przedłużone czy tez muszę złożyć kolejny wniosek tak jak w ubiegłym roku?

– Świadczenie nie zostanie pani automatyczne przedłużone. Musi pani złożyć kolejny wniosek aby móc kontynuować pobieranie świadczenia od października bieżące roku. Jeden wniosek na trójkę dzieci może pani złożyć już od lipca drogą elektroniczną, a drogą papierową od 1 sierpnia. W pani przypadku świadczenia zostaną przyznane od 1 października do 31 maja 2021 r. Warunkiem jest złożenie wniosku najpóźniej do 31 października.

Skąd pobrać wniosek o świadczenie dobry start?

– Formularze papierowe wniosków niezbędnych do przyznania prawa do świadczenia wychowawczego udostępnia podmiot realizujący świadczenie, właściwy dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o 500 zł na dziecko. Jest to najczęściej urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inna jednostka organizacyjna gminy. Przykładowy wzór wniosku jest już dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Wnioski papierowe będą przyjmowane przez urzędy od 1 sierpnia. Natomiast wcześniej bo już od 1 lipca będzie można złożyć wniosek przez Internet: poprzez Portal Informacyjno-Usługowy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej [email protected], bankowość elektroniczną oraz portal PUE Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

źródło: fakt.pl