Niepokojące wieści z gminy Lutomiersk niedaleko Łodzi. Przez jedną z wsi przeszła trąba powietrzna. Żywioł widać na nagraniu wideo.

Trąba powietrzna pojawiła się w okolicach miejscowości Puczniew-Zofiówka w gminie Lutomiersk dwa dni temu. Uchwycił ją wracający wówczas z pracy Tomasz Strulak.

– Zauważyłem po prawej stronie burzy wirujące chmury z których utworzyła się trąba powietrzna. Przeprowadziłem obserwację terenową po przejściu trąby. Skutkiem były połamane drzewa w dwóch miejscach, punktowo oddalonych od siebie w odległości około kilometra – opisuje pan Tomasz.

Oprócz zniszczeń w drzewostanie i zbiorach, nikomu nic się nie stało, nie ucierpiało żadne z zabudowań.

źródło: se.pl