Większość z nas nie wyobraża sobie życia bez telefonu komórkowego. Nie służy wyłącznie do rozmów telefonicznych, ale zastępuje nam choćby biuro, ekran kinowy czy konsolę do gry. Od lat pojawiają się jednak informacje na temat negatywnego wpływu komórek na nasze zdrowie. Naukowcy postanowili przeanalizować dane z 30 lat, by stwierdzić, czy korzystanie z telefonów komórkowych może zwiększyć ryzyko rozwoju nowotworu. Co się okazało?

Naukowcy z University of Sydney przeanalizowali dane dotyczące ok. 20 tys. mężczyzn i ponad 14 tys. kobiet, u których w latach 1982-2012 zdiagnozowano nowotwór mózgu. Sprawdzili też informacje o liczbie osób, które w Australii w latach 1987-2012 używały telefonów komórkowych.

Z danych wynika, że liczba osób korzystających z telefonów komórkowych wzrosła w Australii z 9 proc. względem populacji w 1993 roku do około 90 proc. obecnie. Wzrost jest gigantyczny. Natomiast odsetek kobiet chorujących na nowotwór mózgu od ponad 30 lat nie zwiększył się. Liczba mężczyzn chorych na raka mózgu wzrosła nieznacznie. Naukowcy nie powiązali tego jednak z wpływem telefonów komórkowych. Badania, które były prowadzone wcześniej w Danii również nie wykazały związku pomiędzy liczbą zachorowań na raka mózgu a używaniem komórek.

Wpływ telefonów komórkowych na zdrowie człowieka

– Badania oddziaływania pól elektromagnetycznych emitowanych przez telefony komórkowe czy stacje bazowe na ciało człowieka, nie doprowadziły do wskazania wyraźnie szkodliwych oddziaływań fal radiowych – informuje dr hab. inż. Sławomir Hausman z Politechniki Łódzkiej. Zaznacza jednocześnie, że chodzi o oddziaływania przy takich poziomach pól, które są zgodne z obowiązującymi normami prawnymi. – W Polsce te dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych są wielokrotnie niższe niż w większości innych krajów, także europejskich – dodaje Sławomir Hausman.

Specjalista zaznacza, że badania nad szkodliwością tego rodzaju promieniowania są prowadzone już od kilkudziesięciu lat i chociaż do tej pory nie wykazały jej, to jednak muszą być kontynuowane. – Z całą pewnością, wszystkie mechanizmy tych oddziaływań nie zostały jeszcze poznane – dodaje dr Sławomir Hausman.

Eksperci radzą jednak, aby korzystając z telefonów komórkowych zachować umiar i kierować się zasadą ostrożności, czyli nie rozmawiać przez telefony komórkowe więcej niż trzeba i nie trzymać aparatu bliżej ciała, niż to jest konieczne.

źródło: fakt.pl