Produkuje hormony i sok trzustkowy – substancje, bez których nie możemy żyć. Niestety, nie ostrzega nas, kiedy ma kłopoty. Dowiedz się, jakie zmiany na skórze mogą świadczyć o chorobie trzustki.

1. PLAMICA
To obok gorączki, nudności, wymiotów, bólu brzucha i wzrostu poziomu enzymu trzustkowego – amylazy jeden z objawów wskazujących na ostre zapalenie trzustki (OZT). Choroba najczęściej pojawia się w wyniku nadużywania alkoholu lub na skutek kamicy żółciowej. Rokowania przy ostrym zapaleniu trzustki zależą od wielu czynników, takich jak wiek, cechy kliniczne, choroby współistniejące i wyniki badań obrazowych. Zmiany skórne w postaci plamistej wysypki pojawiają się głównie na bocznych powierzchniach tułowia i w okolicy pępka, a są wynikiem gromadzenia się krwotocznego płynu z otrzewnej w tkance podskórnej. W przebiegu choroby może pojawić się także sinica marmurkowata (objaw Walzela) w obszarze powłok brzusznych i tułowia.

2. MARTWICA I ZAPALENIE TKANKI PODSKÓRNEJ
Martwica tkanki podskórnej w przebiegu zapalenia trzustki najczęściej dotyka chorych pomiędzy 30. a 40. rokiem życia. Klinicznie wykwity mają charakter guzów lub grudek ò średnicy około 1-5 cm. Występują przede wszystkim na ramionach, tułowiu, pośladkach, udach i podudziach. W ciężkich przypadkach bolesne guzy samoistnie pękają i pozostawiają po sobie zagłębione, przebarwione blizny. Chorzy z licznymi wykwitami zapalnymi i martwiczymi często gorączkują, a także skarżą się na ból brzucha i wymioty. O rozpoznaniu zapalenia i martwicy tkanki podskórnej rozstrzyga badanie histopatologiczne. Martwica tkanki podskórnej może współwystępować z rakiem trzustki.

3. RUMIEŃ WĘDRUJĄCY
Wiele guzów trzustki łagodnych i złośliwych ma zdolność produkowania i uwalniania różnych hormonów, które mogą prowokować zmiany skórne. Przykładem jest tzw. rumień wędrujący pojawiający się w przypadku guza glukagonoma (nowotwór złośliwy trzustki wydzielający glukagon). Początkowo zmiany mają charakter rumienia o różnej średnicy, a w części centralnej pojawia się pęcherz. Po przerwaniu pokrywy tworzy się ognisko martwicy pokryte ciemnym martwiczym strupem, które goi się z pozostawieniem przebarwienia. Czynnym zmianom towarzyszą ból i świąd. Zmiany skórne pojawią się przede wszystkim na kończynach, następnie wokół ust, w okolicach wyprzeniowych, zwłaszcza w kroczu oraz dolnej części brzucha. Wykwity mogą naśladować wyprysk, kontaktowe zapalenie skóry, drożdżycę, łuszczycę czy ropne gronkowcowe zapalenie skóry. Poza rumieniem wędrującym martwiczym chorzy często mają objawy zapalenia błony śluzowej jamy ustnej i języka.

4. ŚWIĄD SKÓRY
Jest to objaw wynikający z pojawiania się tuż pod skórą kompleksów białkowych z bilirubiną – taki swoisty wstęp do żółtaczki. U większości chorych nieujawniający się jednak zmianą koloru skóry ze względu na zbyt małe stężenie barwnika żółciowego. Świąd może mieć różne nasilenie, przewlekły, trwający powyżej sześciu tygodni, może być pierwszym sygnałem toczącego się procesu nowotworowego

5. ŻÓŁTACZKA
Żółtaczką nazywamy żółte zabarwienie skóry, błon śluzowych i białek oczu, wywołane nadmiernym stężeniem bilirubiny w surowicy krwi. Czasem może jej towarzyszyć odbarwienie stolca i ściemnienie moczu, a także świąd skóry. Zachorowanie na żółtaczkę jest objawem występującym prawie u 90 proc. chorych na raka trzustki. Może być ona spowodowana uciskiem dróg żółciowych przez guz (przede wszystkim głowy trzustki lub brodawki Vatera) lub przez powiększone węzły chłonne i utrudnienie odpływu żółci z wątroby do jelita, a także uszkodzenie wątroby przez przerzuty nowotworowe. Obie przyczyny mogą współistnieć.

źródło: medonet.pl