Spór o SN: we wtorek prezydent Andrzej Duda poda datę odwołania I prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf

Sędziowie Sądu Najwyższego, powołując się wprost na Konstytucję, stwierdzili, że kadencja I prezes Małgorzaty Gersdorf kończy się w 2020 r. Tymczasem, jak ujawniła prezydencka prawnik Anna Surówka-Pasek, we wtorek prezydent wyda postanowienie o przejściu I prezes w stan spoczynku.

We wtorek mijają trzy miesiące od wejścia w życie ustawy o SN. Zgodnie z jej zapisami sędziowie, którzy ukończyli 65. rok życia, a nie wystąpili do prezydenta z wnioskiem o zgodę na dalszą pracę, przechodzą w stan spoczynku. Takie wnioski złożyło 16 sędziów. Opiniuje je Krajowa Rada Sądownictwa.

Wśród sędziów, którzy takiego wniosku nie złożyli jest m.in. I prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf.

– Jutro Andrzej Duda wyda postanowienie, w którym wskaże datę przejścia I prezes SN w stan spoczynku – zapowiedziała w rozmowie z „Dziennikiem Gazetą Prawną” Anna Surówka-Pasek, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta.

– Dziwi mnie, że ci sami sędziowie SN, którzy bezposrednio stosuja konstytucję, nie dostrzegają, że w sprawowaniu swojego urzędu są nie tylko niezawiśli, ale podlegają konstytucji i ustawom. Zgodnie z konstytucją sędzia nie może sobie wybierać, ktore przepisy go dotyczą – ustawy lub konstytucji, ale podlega i przepisom ustawy, i konstytucji. Wydaje się, że sędziowie SN uważają, że są ponad norma wynikającą z art. 178 ust. 1 konstytucji, wskazującą na ich podległość ustawom – stwierdziła Surówka-Pasek, oceniając ostatnie uchwały Zgromadzenia Ogólnego SN, dotyczące sześcioletniej kadencji I prezes.

Prezydencka prawnik stwierdziła, że jest dla niej paradoksem fakt, że I prezes Sądu na podstawie nowych przepisów wystąpiła do prezydenta o zgodę na dodatkowe zatrudnienie, a z drugiej strony uważa, że zapisy tej samej ustawy nie obowiązują. – Istnieje rozdźwięk w postawach pani prezes – dodała.

– Do ostatniej chwili czekalismy na oświadczenie pani I prezes. Z naszej strony była gotowość, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom I prezes i umożliwić jej dokończenie kadencji. Niestety, mogliśmy tylko usłyszeć, że pani I prezes oświadczenia składać nie będzie – stwierdziła Surówka-Pasek.

Surówka-Pasek zaprzeczyła, by ujednolicenie wieku emerytalnego w odniesieniu do sędziów SN było próbą wymiany kadrowej znacznej części SN. – To dopowiedzenie osób, które kontestują ustawę. Nigdy zamiarem pana prezydenta nie było czyszczenie czy pozbywanie się kogokolwiek z SN. Wręcz przeciwnie – dodała.
Źródło: „Dziennik Gazeta Prawna”