Protest w obronie Krzysztofa Ziemca z TVP. „Nagonka wymierzona w wiarygodność dziennikarza”

Krzysztof Ziemiec, prezenter „Wiadomości”, spotkał się z falą krytyki m.in. po wydaniu tego programu TVP z 4 czerwca. Teraz w jego obronie staje Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP.

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich protestuje przeciwko „nieuzasadnionemu podważaniu wiarygodności osób pracujących w środkach masowego komunikowania”. Jako przykład podaje Krzysztofa Ziemca, który spotkał się ostatnio z ostrą krytyką.

„Wiadomości” TVP wywołały kontrowersje

Dlaczego? W „Wiadomościach” TVP emitowanych 4 czerwca w trakcie zapowiedzi Ziemca na pasku pojawił się krytykowany później szeroko napis: „4 czerwca – symbol zdrady i zmowy elit”. Sam Krzysztof Ziemiec tłumaczył później, że nie odpowiada za paski emitowane w trakcie programu TVP, który prowadzi.

Jak pisze SDP w liście otwartym to, czego doświadcza m.in. Krzysztof Ziemiec, to „kampania medialna” „nagonka wymierzona w jego wiarygodność jako dziennikarza”. List protestacyjny podpisała dr Jolanta Hajdasz, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP.

Protest SDP w obronie Krzysztofa Ziemca – pełna treść:

„Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP protestuje przeciwko nieuzasadnionemu podważaniu wiarygodności osób pracujących w środkach masowego komunikowania czego jaskrawym przykładem jest kampania medialna wymierzona w red. Krzysztofa Ziemca z TVP.

Ostatnie publikacje poświęcone red. Krzysztofowi Ziemcowi mają charakter personalnej
nagonki wymierzonej w jego wiarygodność jako dziennikarza. Powstały w oparciu o wyrwane z kontekstu opinie i wypowiedzi ze spotkań ze studentami, a ich efektem jest fala nienawistnych i obraźliwych komentarzy. Tego typu nieobiektywne publikacje nastawione na stygmatyzowanie osoby o uznanym dorobku i znaczącej pozycji w środowisku dziennikarskim źle służą debacie publicznej przez co naruszają zasadę wolności słowa, która jest podstawą funkcjonowania demokratycznego państwa.”