Tropikalne upały nie odpuszczają, a temperatury sięgające 30 stopni Celsjusza to w ostatnim czasie norma. Sprawdzamy, jakie prawa mają pracownicy, gdy żar leje się z nieba.

W upale szybciej tracimy siły, a pracując bez odpoczynku narażamy się na utratę zdrowia. Szczególnie, gdy pracodawca nie wypełni swoich obowiązków.

Jakie mamy prawa?

Podstawowym zadaniem szefa jest zapewnienie darmowych zimnych napojów. Osobom pracującym na otwartej przestrzeni woda przysługuje już wtedy, gdy słupek rtęci przekroczy 25 kresek, a pracownikom biurowym, kiedy temperatura przekroczy 28 stopni Celsjusza.

Przepisy nie regulują wprawdzie, czym są „zimne napoje” – może być to zatem zarówno woda mineralna, jak i np. soki – ale muszą one być dostępne przez cały dzień. Oznacza to, że pracodawca nie może ich dostarczać np. co 2-3 godziny.

Kolejny ważny obowiązek pracodawcy to zapewnienie odpowiedniej temperatury w biurze. Prawo nie reguluje górnej granicy, po przekroczeniu której pracownik ma prawo przerwać wykonywanie swoich obowiązków. Przepisy określają jedynie minimalną temperaturę w miejscu pracy (14 stopni Celsjusza). To oznacza, że w przypadku upałów trzeba się zdać na rozsądek pracownika i pracodawcy.

Wyjątek stanowią tu pracownicy młodociani, którym nie można zlecać pracy, gdy temperatura przekracza 30 stopni Celsjusza.

Klimatyzacja?
Wbrew powszechnym opiniom pracodawca nie musi instalować w biurze klimatyzacji czy elektrycznych wiatraków, ale oczywiście może to zrobić. To, czy ulży w ten sposób pracownikom, zależy jedynie od jego dobrej woli.

Państwowa Inspekcja Pracy przypomina przy tej okazji na swojej stronie internetowej, że należy pamiętać o utrzymywaniu w stałej sprawności i czystości urządzeń wentylacyjnych. Tak samo pracodawca musi zadbać o zabezpieczenie okien przed nadmiernym nasłonecznieniem (poprzez np. rolety, żaluzje).

Warto też wiedzieć, że pracownicy wykonujący swoje obowiązki w upale, mogą je przerwać, jeśli uznają, że warunki pracy stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia. Co ważne w takiej sytuacji będzie im przysługiwało normalne wynagrodzenie.

Nie mogą być również ukarani finansowo za podjęcie takiej decyzji, ale muszą poinformować o niej swojego pracodawcę.

Za niezapewnienie pracownikom odpowiednich warunków pracy pracodawcy grozi kara finansowa. W zależności od przewinienia może ona wynieść od 1 tys. do nawet 30 tysięcy złotych.