Papież Franciszek wysłał do Andrzeja Dudy telegram. Podróżując do Wilna, postanowił odezwać się do przywódców Europy Środkowej. Co napisał polskiemu prezydentowi?

Papież Franciszek obecnie przebywa na Litwie, gdzie będzie spotykał się z wiernymi. Zgodnie ze zwyczajem wysyła on telegramy do głów państw krajów, nad którymi przelatuje. Krótką wiadomość przekazał także Andrzejowi Dudzie.

Co papież Franciszek napisał do polskiego prezydenta w telegramie? Głowa Kościoła miała w wiadomości do prezydenta Polski przesyłać pozdrowienia oraz zapewniać o modlitwie za niego i za cały naród.

– Zapewniam Pana o moich modlitwach za kraj i jego naród, prosząc dla wszystkich o błogosławieństwo spokoju i radości od Wszechmogącego Boga – miało się pojawić w wiadomości do Andrzeja Dudy.

Podobne treści otrzymali prezydenci Włoch, Słowacji, Węgier i Chorwacji.

Wizyta Ojca Świętego na Litwie

O planie wizyty u jednego z sąsiadów Polski poinformował papież Franciszek jeszcze w marcu. Na lotnisku został przywitany przez Dalię Grybauskaite – prezydent kraju. W planach wizyty, głowa państwa kościelnego zakładała spotkania z młodzieżą, wiernymi oraz niepełnosprawnymi.

Istotnym elementem wizyty będzie spotkanie z zesłańcami i politycznymi więźniami, którzy ucierpieli po fali przesiedleń. Papież Franciszek spotka się także z ofiarami Holocaustu, które przeżyły dramat i jeszcze dziś mogą opowiedzieć o straszliwej zbrodni.

Jednym z najważniejszych punktów sakralnych w Wilnie jest Ostra Brama, a w niej obraz Matki Boskiej. Tam papież chciałby się zatrzymać na jakiś czas, by pomodlić się za Litwinów. Chciałby odwiedzić również Muzeum Ofiar Ludobójstwa.

Drugiego dnia, w centrum miasta odbędzie się msza, która zbierze ogromną rzeszę wiernych. Zdaniem prezydent Litwy, przyjazd Franciszka jest wydarzeniem historycznym. Polityk w wywiadach przypominała, że to Watykan walczył o odcięcie Litwy od ZSRR. Wierni zawsze byli blisko związani ze słowami papieża.

Ostatni raz głowa Watykanu odwiedziła Litwę w 1993 roku. Wtedy Jan Paweł II również spotykał się z wiernymi, politykami i przedstawicielami dyplomacji. 24 września papież uda się na Łotwę, a następnie do Estonii.