Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu srebrną monetę o nominale 20 złotych z serii „Historia monety polskiej – szóstak Jana Sobieskiego”. Bank poinformował, że na rynek ma trafić do 13 tys. sztuk, podał też cenę, za którą można ją kupić – 180 złotych. Szóstak był najpowszechniejszą monetą za panowania Jana III Sobieskiego.

– Działalność mennicza za panowania Jana III Sobieskiego (1674−1696) była ograniczona w czasie. Mennicę bydgoską uruchomiono bowiem dopiero w 1677 r., a krakowską w 1679. Zamknięcie obu mennic nastąpiło natomiast już w 1685 r. Wynika z tego, że w czasie ponad dwudziestoletniego panowania król wybijał monety jedynie przez osiem lat. Były to przede wszystkim srebrne monety koronne: trojaki, szóstaki i orty (18 groszy) oraz niewielka ilość monet złotych. Najpowszechniejszą monetą był właśnie szóstak – w folderze emisyjnym przybliża historię powstania szóstaka prof. Stanisław Suchodolski.

Na awersie nowej monety można zobaczyć rewers szóstaka, na którym pod koroną umieszczona została cyfra VI i trzy tarcze z herbami Polski, Litwy i Janiny (Sobieskich). Znajduje się tam też napis, który w tłumaczeniu oznacza „Groszy srebrnych sześć Królestwa Polskiego”. Powyżej widać fragment płaskorzeźby z pałacu w Wilanowie przedstawiającej Jana Sobieskiego na koniu tuż przed koronacją królewską.

Na rewersie nowej monety umieszczono awers szóstaka, na którym widać popiersie króla w todze i wieńcu laurowym. Popiersie otacza napis, który oznacza „Jan III z Bożej łaski król Polski, wielki książę litewski, ruski, pruski”.

Pod popiersiem znajdują się inicjały Tytusa Liwiusza Boratiniego – T.L.B., dzierżawcy obu mennic. Dodatkowo na monecie współczesnej z prawej strony umieszczony został Orzeł z herbem Janina na piersiach z herbarza Wacława Potockiego z1696 roku.

Monetę o nominale wyemitowano w nakładzie 13 tysięcy sztuk.

Na awersie nowej monety można zobaczyć rewers szóstaka, na którym pod koroną umieszczona została cyfra VI i trzy tarcze z herbami Polski, Litwy i Janiny (Sobieskich). Znajduje się tam też napis, który w tłumaczeniu oznacza „Groszy srebrnych sześć Królestwa Polskiego”.

Powyżej widać fragment płaskorzeźby z pałacu w Wilanowie przedstawiającej Jana Sobieskiego na koniu tuż przed koronacją królewską.

Na rewersie nowej monety umieszczono awers szóstaka, na którym widać popiersie króla w todze i wieńcu laurowym.

Popiersie otacza napis, który oznacza „Jan III z Bożej łaski król Polski, wielki książę litewski, ruski, pruski”.

Bank poinformował, że na rynek ma trafić do 13 tys. sztuk, podał też cenę, za którą można ją kupić – jej cena wynosi 180 złotych brutto.

 

źródło: fakt.pl