Minister Energii zawierzył rozwój i unowocześnienie sektora Matce Boskiej

W 100-lecie Odzyskania Niepodległości uczestnicy pielgrzymki na Jasną Górę złożyli „Akt Zawierzenia Energetyków Polskich Matce Bożej Królowej Polski” – informuje serwis OKO.press. Minister energii Krzysztof Tchórzewski zawierzył Matce Boskiej „wszystkie sprawy energetyki, jej rozwój i unowocześnienie”.

„Panie Boże Wszechmogący, przez Syna Twojego, Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, napełnieni Duchem Świętym, świadomi, że praca nasza nie tylko służy naszym rodzinom, ale całemu narodowi, wszystkim Polakom, stajemy dzisiaj u stóp Maryi, przez jej ręce zawierzając nas samych, nasze rodziny, nasze miejsca pracy Twojej Bożej Opatrzności.

Wielka Boga człowieka Matko, niepokalana dziewico Maryjo, matko Kościoła i królowo Polski, matko naszego zawierzenia” – to treść modlitwy, którą na Jasnej Górze odmówili polscy energetycy.

„Zawierzamy tobie Maryjo, Jasnogórska pani, wszystkie sprawy energetyki polskiej, jej bezpieczeństwo, rozwój, unowocześnienie, służbę tysięcy naszych kolegów w dzień i w nocy, bez ustanku z poświęceniem i narażeniem życia” – odczytał podczas pielgrzymki minister energii Krzysztof Tchórzewski. Jak informuje OKO.press, minister nie zawierzył niestety Matce Boskiej cen prądu.

Kilkadziesiąt minut wcześniej do prowadzącego biskupa Łukasza Buzyna ustawiła się procesja z darami ofiarnymi. Poszczególne firmy i związki zakładowe, w tym spółki skarbu państwa m.in. PGE, Energa, obdarowywały biskupa darami pieniężnymi i rzeczowymi.

Jak zauważają redaktorzy OKO.press, art. 25 Konstytucji mówi o tym, że „władze publiczne zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym”.

O tym, jak należy rozumieć tę „bezstronność” wyjaśnił Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu do wyroku TK z 14 grudnia 2009 roku: „Władze publiczne nie mogą okazywać swoich sympatii czy dezaprobaty dla poszczególnych wyznań i reprezentujących je wspólnot”.

Trudno oprzeć się wrażeniu, że zawierzanie rozwoju sektora energetyki Matce Boskiej nie mieści się w tej interpretacji.

Źródło: OKO.press