Rada Ministrów w trybie obiegowym przyjęła propozycję podniesienia minimalnego wynagrodzenia w 2019 roku do 2220 złotych, a stawki godzinowej do 14,50 złotych – poinformował wiceminister rodziny i pracy Stanisław Szwed.

Wcześniej ministerstwo proponowało podniesienie najniższej krajowej do poziomu 2250 zł, ale nie zgodził się na to resort finansów.

– Decyzja Rady Ministrów jest taka, że kwota, która jest przekazana do partnerów społecznych, to 2220 zł brutto, stawka godzinowa to 14,50 zł – powiedział wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Polskiej Agencji Prasowej.

Zapowiedział, że propozycja w sprawie minimalnej płacy zostanie przekazana do Rady Dialogu Społecznego jeszcze w czwartek.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018 r. wynosi 2100 zł brutto. Kwota ta stanowi 47,3 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2018 r. Minimalna stawka godzinowa w 2018 r. wynosi 13,70 zł.
– Wzrost wynikający z ustawy wynosiłby 116,7 złotych – jak przypominała szefowa resortu pracy Elżbieta Rafalska.

Stawki na 2019 rok są m.in. efektem negocjacji pomiędzy resortem pracy a resortem finansów. Ministerstwo Elżbiety Rafalskiej proponowało podwyższenie minimalnego wynagrodzenia do poziomu 2250 złotych. Na to nie chciał zgodzić się resort finansów.

– Zwykle oczekiwania ministra od polityki społecznej są wyższe, niż czasami możliwości budżetu państwa. Wiodącą rolę ma tu minister finansów, który odpowiada za całość budżetu państwa – mówiła we wtorek szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska.

Płaca minimalna

Zgodnie z przepisami, Rada Ministrów w terminie do 15 czerwca ma przedstawić Radzie Dialogu Społecznego (związki zawodowe i przedstawiciele pracodawców) propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej.

Projekt musi zaopiniować strona społeczna; jeśli nie wypracuje wspólnego stanowiska, wysokość płacy minimalnej – tak jak w ubiegłym roku – zostanie ustalona poprzez rozporządzenie.