Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło rozporządzenie regulujące BHP w szkołach. W placówkach mają być szafki, woda do picia i nowy rozkład zajęć – informuje „Rzeczpospolita”.

Zajęcia w szkołach mają być zróżnicowane i równomiernie rozłożone w ciągu dnia. Przedmioty wymagające wysiłku intelektualnego będą odbywały się do szóstej lekcyjnej – czytamy w „Rzeczpospolitej”.

Przepisy przewidują też, że gorące posiłki uczniowie zjedzą tylko w oddzielnych pomieszczeniach specjalnie do tego przeznaczonych. To oznacza, że nie będzie można już podawać obiadów w salach lekcyjnych, a dzieje się tak często w szkołach, w których jest katering. Każda szkoła zapewni także uczniom dostęp do wody pitnej. Ciężkie książki i zeszyty zostawią oni w szafkach, które muszą być w każdej szkole.

Przerwa nie będzie mogła być krótsza niż 10 minut, a jej czas ma być uzgodniony z rodzicami i uczniami. Duży nacisk położono także na kwestię bezpieczeństwa. Szkoła zarejestruje każde wyjście uczniów inne niż wycieczka. Pracownicy szkół obowiązkowo odbędą szkolenia z udzielania pierwszej pomocy. Więcej w „Rzeczpospolitej”.