Młodzi ludzie są dzisiaj ambitni, ciekawi świata i zdeterminowani w rozwijaniu własnych kompetencji i zainteresowań. Są też jednak zagubieni i niepewni przyszłości. Często nie mają pomysłu na siebie i nie wiedzą, co chcą robić w życiu – wynika z najnowszego raportu „#MłodziPrzyGłosie. Co wpływa na decyzje zawodowe młodych Polaków?”, przygotowanego przez Deloitte na zlecenie Coca-Cola.

  • Większość młodych oczekuje, że będzie zarabiać co najmniej dwukrotnie więcej niż średnia krajowa.
  • Najpopularniejszą branżą, w której młode osoby chcą docelowo pracować, jest IT i nowe technologie.
  • Z drugiej strony młodzi czują się pozostawieni sami sobie i twierdzą, że szkoły niewystarczająco wspierają ich w rozwijaniu zainteresowań czy talentów.

Według danych GUS do 2050 r. liczba osób w wieku produkcyjnym (18-64 lata) ma spaść w Polsce o ok. 8 mln w porównaniu z 2015 r. To duże zagrożenie dla gospodarki i problem społeczny. Przede wszystkim to jednak ogromne wyzwanie dla pracodawców.

Co dziesiąty mieszkaniec Polski to osoba w wieku 18-26 lat, co stanowi 18 proc. ogółu.

– Aktywizacja zawodowa młodych musi stać się priorytetem dla wszystkich pracodawców i decydentów politycznych ze względu na sytuację demograficzną Polski i starzejące się społeczeństwo – mówi Stojan Iwanow, dyrektor generalny Coca-Cola Poland Services.

Uzupełnianie kompetencji

Ze względu na ewoluujący ciągle charakter zawodów oraz zmieniające się potrzeby pracodawców wynikające z postępu technologicznego młodzi potrzebują coraz większych kwalifikacji i umiejętności, żeby z powodzeniem rozpocząć pracę.

Jak wskazuje badanie, młodzi mają tego świadomość – aż 60 proc. z nich jest gotowych do ciągłej nauki i nabywania nowych kompetencji. Jednak na etapie edukacji doświadczają pewnych negatywnych zjawisk – czują się pozostawieni sami sobie i twierdzą, że szkoły niewystarczająco wspierają ich w rozwijaniu zainteresowań czy talentów.

Źródła informacji o rynku pracy

Z badania #MłodziPrzyGłosie wynika, że młodzież pozyskuje wiedzę na temat rynku pracy z różnych źródeł – są to głównie: znajomi, internet i rodzice. Ci najmłodsi czerpią ją głównie z porad przyjaciół i znajomych (blisko połowa – 48,6 proc.).

Liczba osób czerpiących informacje o rynku pracy z internetu rośnie wraz z wiekiem. Jak się okazuje, narzędzia instytucjonalne, takie jak urząd pracy czy doradztwo zawodowe, nie są dla młodych istotnym źródłem wiedzy. Z doradztwa zawodowego w obecnym kształcie korzysta 25 proc. respondentów.

Predyspozycje zawodowe

Tymczasem większość uczniów szkół średnich i wyższych potrzebuje wsparcia w określeniu swoich predyspozycji zawodowych. Około połowa oczekuje, że doradca zawodowy będzie dla nich źródłem wiedzy na temat pracy w zawodzie, który sobie wymarzyli. Niestety młodzi wskazują na brak dostępu do dobrego doradztwa zawodowego i pomocy w planowaniu kariery.

– Wierzymy, że poprzez profesjonalne programy i odpowiednio dobrane narzędzia możemy być dla młodych ludzi realnym wsparciem w tych ważnych dla nich momentach decydowania o swojej przyszłości. Będzie to możliwe tylko wtedy, gdy będziemy działać wspólnie – biznes, przedstawiciele rządu, władze lokalne, rodzice oraz sami młodzi – podkreśla dyrektor generalny Coca-Cola HBC Polska Jaak Mikkel.

IT na celowniku młodych

Z badania wynika, że najpopularniejszą branżą, w której młode osoby chcą docelowo pracować, jest IT i nowe technologie. Natomiast młodzi najlepiej oceniają swoją gotowość do wejścia na rynek pracy po 3 kierunkac – matematyka i nauki ścisłe, kierunki pedagogiczne i kierunki ekonomiczne.

– Raport przyniósł odpowiedź na pytanie, co decyduje o wyborze tej a nie innej oferty pracy. Okazuje się, że tym, co dla młodych osób liczy się najbardziej, jest bliskość miejsca zamieszkania – wskazało na to 37 proc. młodych. To bardzo zaskakujące, gdyż ten czynnik jest ważniejszy nawet niż wysokość wynagrodzenia – podkreśla Julia Patorska z firmy Deloitte. – Z kolei dla młodych, którzy nie zaczęli stawiać jeszcze pierwszych kroków na rynku pracy, czyli 18-19-latków, najważniejsze jest, by praca była ciekawa – tego chce 45 proc. z nich – dodaje.

Młodzi chcą dobrze zarabiać

Oczekiwania młodych co do przyszłych zarobków są dość optymistyczne. Większość z badanych oczekuje, że będzie zarabiać co najmniej dwukrotnie więcej niż średnia krajowa. Najczęściej są to osoby najmłodsze (63,1 proc.), a najrzadziej najstarsze (57,9 proc.). Przypomnijmy, według danych GUS, przeciętne wynagrodzenie brutto w lipcu 2018 roku wyniosło 4 825,02 zł.

Osoby w wieku 24-26 lat do swoich zarobków podchodzą realistycznie – często liczy się dla nich nie tyle ich wysokość, co stabilność i przewidywalność.

Mniejsze miasto, mniejsze możliwości?

Ważnym wnioskiem płynącym z raportu są bardzo nierówne szanse w dostępie do edukacji i dobrej pracy między osobami z dużych ośrodków, a tymi z małych miast i wsi. Młodzi z mniejszych miejscowości twierdzą, że mają gorszy dostęp do dobrych uczelni, doradztwa zawodowego, szkoleń zawodowych oraz targów pracy lub edukacji.

Ponad 20 proc. młodych z miejscowości do 50 tys. mieszkańców twierdzi także, że jest im trudniej znaleźć dobrze płatną pracę niż młodym z większych miast oraz że nie ma dla nich odpowiednich możliwości na lokalnym rynku pracy, odpowiadających ich wykształceniu i umiejętnościom. Przekłada się to na niższą samoocenę, mniej sprecyzowane plany zawodowe oraz mniejszą gotowość do wejścia na rynek pracy.

– W raporcie wskazujemy obszary, które należałoby poprawić, ulepszyć, by wyjść naprzeciw potrzebom i problemom młodych osób w Polsce. Mamy nadzieję, że uda się rozpocząć szerszą dyskusję na temat możliwych rozwiązań, zarówno po stronie biznesu, organizacji pozarządowych, jak i przedstawicieli władz, by pomóc młodym świadomie i pewnie wejść na rynek pracy – podsumowuje Stojan Iwanow.

* Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI na ogólnopolskiej próbie reprezentatywnej 1200 osób w wieku 18-26 lat.

Źródło