Główny Inspektorat Farmaceutyczny podjął decyzję o wycofaniu z obrotu serii leków BDS N. To zawiesina do nebulizacji. Decyzja została podjęta na wniosek pełnomocnika podmiotu odpowiedzialnego. Dlaczego lek ma zniknąć z aptek?

1. Decyzja o wycofaniu leku BDS N
Pełnomocnik podmiotu odpowiedzialnego Apotex Europe B.V. (Holandia) złożył wniosek do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego o wycofanie serii leku BDS N. Powodem jest potwierdzenie przekroczenia zawartości zanieczyszczeń. Ta wada jakościowa jest na tyle poważna, że lek należy wycofać z obrotu.

Serie leku wycofane z obrotu:

BDS N (Budesonidum), zawiesina do nebulizacji, 0,125 mg/ml

numer serii: 1030318, data ważności 28.02.2021

BDS N (Budesonidum), zawiesina do nebulizacji 0,5 mg/ml

numer serii: 061218, data ważności 31.03.2021
numer serii: 061318, data ważności 31.03.2021
Decyzja o wycofaniu ma rygor natychmiastowej wykonalności.

2. Zastosowanie leku BDS N
Preparat leczniczy BDS N należy do grupy glikokortykosteroidów. Stosowany jest w leczeniu astmy oskrzelowej, gdy zastosowanie inhalatorów proszkowych lub ciśnieniowych jest niewystarczające lub niemożliwe.

BDS N ma też zastosowanie w leczeniu pseudokrupu i zaostrzenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.

Wcześniej Główny Inspektorat Farmaceutyczny podjął decyzję o wycofaniu innego leku w postaci zawiesiny do nebulizacji – Benodilu.

źródło: portal.abczdrowie.pl