Więcej pieniędzy na starość, ale teraz o 2 proc. niższa pensja? Nie musisz się na to godzić. Przystąpienie do Pracowniczych Planów Kapitałowych jest dobrowolne. Pamiętaj jednak, że nawet jeśli nie chcesz dodatkowo oszczędzać na emeryturę, i tak zostaniesz zapisany do programu. Wyjaśniamy, jak i kiedy złożyć rezygnację. Jak wypisać się z PPK?

Pracujesz w dużej firmie, która zatrudnia ponad 250 pracowników? To już teraz powinieneś się zastanowić, czy chcesz przystąpić do PPK. Program umożliwia dodatkowe oszczędzanie. Składki płaci pracownik (niezależnie od opłacanych już składek ZUS), pracodawca, są także dopłaty państwa. Zgromadzone w ten sposób pieniądze będzie można wypłacić po ukończeniu 60 lat w formie dodatkowych świadczeń.

W ciągu najbliższych kilku tygodni twój pracodawca wybierze instytucję finansową, która będzie prowadzić PPK i zapisze tam wszystkich zatrudnionych – zarówno pracujących na etacie, jak i na umowie-zleceniu. Kto nie chce przystąpić do PPK, musi złożyć pisemną rezygnację. Uwaga! Trzeba to zrobić na specjalnym formularzu (jego wzór prezentujemy poniżej), który powinien udostępnić ci pracodawca. Na druku trzeba złożyć sześć podpisów. Bez tego wniosek nie będzie ważny.

Kluczowe są terminy. Jeśli nie chcemy, by pracodawca potrącił nam jakąkolwiek składkę, musimy złożyć formularz najpóźniej do 30 września (trzy miesiące liczone od 1 lipca, czyli daty wdrożenia PPK).

Uwaga! Z PPK można wystąpić w każdej chwili, nawet jeśli zaczniemy wpłacać składki. Co się stanie ze zgromadzonymi pieniędzmi? Nie wszystkie odzyskamy. Dopłaty państwa przepadną, a 30 proc. składek opłaconych przez pracodawcę zostanie zapisane na naszym koncie w ZUS.

Jak wypełnić wniosek:


1. Tu wpisujesz swoje dane

We wniosku musisz podać swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania,, PESEL i numer oraz serię dowodu osobistego

2. Tu wpisujesz nazwę firmy, w której pracujesz.

3. W tej części składasz podpis, że rezygnujesz z:

• 250 zł opłaty powitalnej – opłata ta będzie przyznana jednorazowo osobom, które zdecydują się przystąpić do PPK. Finansowana jest z Funduszu Pracy, do którego składki wpłacają wszyscy pracodawcy. Jeśli zrezygnujemy z PPK, tej dopłaty nie dostaniemy.

• Opłat rocznych w wysokości 240 zł – tyle z Funduszu Pracy państwo będzie dopłacać raz w roku przez cały okres oszczędzania każdej osobie, która przystąpi do PPK. Składając rezygnację, tych pieniędzy także nie otrzymamy.

• Składek pracodawcy – składka wyniesie co najmniej 1,5 proc., a maksymalnie 4 proc. Pracodawca musi sfinansować ją sam i nie może przez to zmniejszać pensji pracownika, który zdecyduje się przystąpić do PPK.

4. Musisz jeszcze się podpisać i napisać datę złożenia wniosku do pracodawcy. Uwaga, udział w PPK jest dobrowolny i pracodawca nie może namawiać cię do złożenia rezygnacji. Przepisy zakładają, że jeśli pracodawca będzie nakłaniał pracowników do rezygnacji z tego programu, wtedy naraża się na kary finansowe – 1,5 proc. rocznej kwoty przeznaczonej na wynagrodzenia. W dużych firmach kary mogą więc sięgać kilkudziesięciu tysięcy złotych.

 

źródło:  fakt.pl