Ile wyniosą podwyżki czynszu? 1 kwietnia wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące mieszkań

21 kwietnia wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące mieszkań komunalnych. Samorządy dostaną uprawnienia do kontrolowania poziomu zarobków najemców lokali komunalnych. Osoby, które mają zbyt wysokie przychody będą musiały dopłacić do czynszu. W niektórych przypadkach będzie też trudniej dostać mieszkanie komunalne. Ale to nie koniec zmian.

mieszkanie, ilustracja

Według nowych przepisów lokatorzy na wezwanie gminy będą musieli wykazać dochody w przeliczeniu na członków gospodarstwa domowego.

Gminy będą mogły sprawdzać zarobki lokatorów nie częściej niż raz na 2,5 roku.

Takie oświadczenia będą składane pod rygorem odpowiedzialności karnej – informuje „Gazeta Wyborcza”.

Przepisy nie będą jednak dotyczyć umów zawartych do tej pory.

– Weryfikacja dochodów najemców lokali mieszkalnych będzie dotyczyć wyłącznie nowo zawieranych umów o najem lokalu

– zaznacza Zbigniew Przybysz z biura komunikacji Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w rozmowie z „Gazetą Wyborczą”.

„Dokonanie podwyżki czynszu przez wypowiedzenie jego dotychczasowej wysokości nie będzie oznaczało zawarcia nowej umowy.

Podobnie będzie w przypadku tzw. dziedziczenia najmu, czyli wstąpienia w stosunek najmu osoby bliskiej w przypadku śmierci najemcy” – czytamy.

Ile wyniosą podwyżki czynszu?

Jeżeli podczas kontroli okaże się, że dochód najemcy przekracza ustalony przez gminę próg, czynsz za korzystanie z mieszkania komunalnego zostanie podwyższony.

Ile wyniesie podwyżka czynszu? Będzie ona proporcjonalna do tego o ile najemcy przekroczyli próg dochodowy.

W gospodarstwach wieloosobowych podwyżka wyniesie tyle, o ile został przekroczony próg dochodowy na jedną osobę (np. w czteroosobowej rodzinie wzrost dochodów o 400 zł spowoduje podwyżkę czynszu o 100 zł).

Dla osób samotnych został przewidziany specjalny współczynnik korygujący, tak by podwyżka czynszu nie pochłonęła całej nadwyżki dochodowej.

Ale to nie koniec nowych uprawnień gmin. Według nowych przepisów będą mogły one domagać się od osób starających się o mieszkanie komunalne oświadczenia, że nie dysponują one innym mieszkaniem w okolicy.

Chodzi o to, by samorządy mogły odmówić lokali komunalnych osobom, które mają gdzie mieszkać.

Zmiany dotyczą też kryterium metrażowego.

Gminy będą mogły wypowiedzieć umowę lokatorom w przypadku przekroczenia normy powierzchni przypadającej na jedną osobę.

Wynosi ona 50 m kw. Na pierwszego lokatora i 25 m kw na każdego kolejnego. Lokator będzie jednak musiał otrzymać mniejsze mieszkanie o podobnym standardzie.

Nie będzie to dotyczyć osób powyżej 75. roku życia.

Najem socjalny

Nowością jest wprowadzenie tzw. najmu socjalnego lokali mieszkalnych.

Oznacza to, że gmina będzie mogła każde mieszkanie spełniające wymogi wynająć lub podnająć w ramach najmu socjalnego, a nie będzie musiała tworzyć specjalnych lokali socjalnych.

Najem socjalny będzie zawierany na czas określony, podobnie jak dzieje się to teraz w przypadku mieszkań socjalnych.

– Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim rozwiązanie problemu, jakim jest niski stopień zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych osób realnie najuboższych.

Nowe przepisy powinny się przełożyć na większą rotację lokatorów i skrócenie kolejek osób oczekujących na najem mieszkania komunalnego – przekonuje Zbigniew Przybysz.

Żródło fakt pl