Dostał raka przez znany produkt. Sąd przyznał 320 mln złotych rolnikowi, który zachorował na raka

Edwin Hardeman od lat 80. stosował herbicyd Roundup wyprodukowany przez Monsanto. W 2015 roku lekarze stwierdzili u niego raka układu limfatycznego. Wtedy pozwał Bayera, obecnego właściciela Monsanto. Oskarżył firmę, że zachorował przez glifosat – substancję występującą w produkcie. Sąd w Kalifornii przyznał mu 80 mln dolarów odszkodowania.

Edwin Hardeman

W czwartek 28 marca zapadł bardzo ważny wyrok dla wielu amerykańskich rolników zmagających się teraz z ciężką chorobą. Edwin Hardeman stosował wyprodukowany przez Monsanto Roundup od lat 80. i pozwał Bayera, obecnego właściciela Monsanto, po tym jak w 2015 roku lekarze stwierdzili u niego raka układu limfatycznego, nieziarniczego chłoniaka złośliwego. Sąd w Kalifornii zasądził 80 mln dolarów odszkodowania. To ponad 320 milionów złotych.

Ława przysięgłych w sądzie federalnym w San Francisco stwierdziła, że Roundup, produkt grupy Bayer zawierający substancję czynną glifosat, wywołał raka u Edwina Hardemana.

Glifosat został wprowadzony na rynek w 1974 r przez firmę Monsanto, kupioną w 2018 przez Bayer. Przypomnijmy, że w połowie 2018 r. sąd w Kalifornii zadecydował, że glifosat mógł przyczynić się do powstania raka u szkolnego ogrodnika Dewayne Johnsona. I zasądził na rzecz poszkodowanego odszkodowanie od Bayera w wysokości 289 mln dolarów. Zasądzoną sumę obniżono do 78 mln dolarów, ale Bayer odwołał się od tego wyroku. Firma oprotestowała skład ławy przysięgłych twierdząc, że skupiono się na postępowaniu korporacyjnym, a nie na dowodach naukowych.

Dlatego w przypadku Hardemana sąd federalny w San Francisco zadecydował, że będzie rozpatrywał oddzielnie dwie sprawy: najpierw dowody naukowe, a w kolejnym kroku odpowiedzialność Bayera.

Jesteśmy pewni, że w drugiej fazie procesu dowody pokażą, że postępowanie Monsanto było właściwe i spółka nie jest odpowiedzialna za raka pana Hardemana – czytamy w oficjalnym oświadczeniu firmy Bayer.

W międzyczasie sędzia prowadzący proces, Vince Chhabria, podjął decyzję o połączeniu sprawy Hardemana z ponad 760 innymi pozwami i utworzył pozew zbiorowy. To oznacza, że po drugiej przegranej sprawie przez Bayer został utworzony precedens, na mocy którego będą mogły zapadać kolejne wyroki.

Glifosat, składnik Roundupu, który ma wywoływać raka, jest jednym z najpowszechniej stosowanych środków chwastobójczych. Preparat jest dostępny na rynku od już przeszło 40 lat, także w Polsce. Co ważne, w naszym kraju występują także inne środki zawierające glisofat, tzw. generyki. Są to m.in.: Avans Premium 360 SL, Glifocyd 360 SL, Klinik 360 SL, Kosmik 360 SL, Taifun 360 SL.

Opinie na temat szkodliwości glifosatu są niejednoznaczne. Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem uznała tę substancję za „prawdopodobnie rakotwórczą” dla ludzi ze względu na ograniczone dowody na zwiększenie ryzyka wystąpienia chłoniaka nieziarniczego. Takiego, jak miał Edwin Hardeman. Zgodnie z metodologią MABR, aby dana substancja została uznana za „prawdopodobnie rakotwórczą”, wystarczy, że część badań na to wskazuje, nawet jeśli inne temu przeczą. Na tej podstawie Kalifornia zaklasyfikowała glifosat jako rakotwórczy, co Monsanto (producent tego herbicydu) zaskarżyło do sądu.

W 2016 r. Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska (EPA) stwierdziła, że glifosat nie jest karcerogenny.

Z kolei w 2017 r. Europejska Agencja Chemikaliów podtrzymała, że glifosat silnie uszkadza oczy i jest niebezpieczny dla organizmów wodnych. Jednocześnie skonkludowała, że obecne badania nie pozwalają sklasyfikować glifosatu jako kancerogen, mutagen czy związek chemiczny zagrażający reprodukcji. Dlatego Roundup jest dostępny w sprzedaży w Europie.

Edwin Hardeman, na rzecz którego zasądzono 80 mln dolarów odszkodowania

Edwin przemawia po wygranym procesie z Bayerem

Żona Edwina przemawia po ogłoszeniu wyroku na konferencji dla mediów

Edwin pozwał Bayera, obecnego właściciela Monsanto, po tym jak w 2015 roku lekarze stwierdzili u niego raka układu limfatycznego, nieziarniczego chłoniaka złośliwego

Roundup zawiera środek glifosat, który może wywoływać raka – badania nie są jednoznaczne

Glifosat wykorzystywany jest także w innych środkach

źródło: fakt.pl