W Polsce aktywnych zawodowo jest około 55 proc. dorosłych obywateli. Reszta to emeryci, bezrobotni i olbrzymia rzesza ludzi, którzy nie pracują i żadnej pracy nie szukają! Liczba tej ostatniej grupy od lat waha się w okolicy pięciu milionów osób. To ogromne obciążenie dla polskiej gospodarki i systemu świadczeń społecznych.

Oficjalnie bezrobotnych jest w Polsce 900 tys. i jest to najmniejsza liczba od 29 lat. Ale to tylko wierzchołek góry lodowej, bo w statystykach uwzględnia się tylko te osoby, które aktywnie szukają pracy. Tych, którzy nie pracują i nie chcą lub nie mogą pracować, jest w naszym kraju aż pięć milionów. Do tego dochodzi niemal 7,4 mln osób w wieku emerytalnym. Osób pracujących, które płacą podatek dochodowy i składki na ZUS jest niecałe 16,3 mln, czyli ok. 55 proc. dorosłych Polaków.

„Śrubowanie kolejnych rekordów bezrobocia daje pole do popisu dla kolejnych ministrów pracy. Jednak skoro odpowiadają także za system emerytalny, powinni mieć świadomość, że ciągle nie pracuje blisko 45 proc. Polaków” – czytamy na Money.pl.

Dlaczego Polacy nie pracują?

Najwięcej nie szuka pracy, ponieważ zajmuje się obowiązkami rodzinnymi. Około 1,6 mln osób nie może podjąć pracy ze względu na chorobę lub niepełnosprawność. Podobna liczba osób brak poszukiwania pracy tłumaczy edukacją i samodoskonaleniem. Ale jest też spora grupa, która zniechęciła się bezskutecznymi poszukiwaniami zatrudnienia.

Wśród osób biernych zawodowo około 61 proc. stanowią kobiety. Ze statystyk wynika też, że im niższe wykształcenie, tym większa bierność w poszukiwaniu pracy.

źródło: fakt.pl