Bank musi wypłacić swoim klientom ogromne pieniądze. Kto może liczyć na rekompensatę?

mBank szykuje się do wypłaty potężnych rekompensat. Klienci tego banku powinni sprawdzić, czy nie dotyczy ich zwrot pieniędzy. Czasu na złożenie wniosku nie jest wcale dużo, warto się więc pośpieszyć.

mBank zaczyna wypłacać swoim klientom pieniądze na mocy decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. UOKiK uznał, że niektóre działania jednostki były nieprawidłowe. Chodzi o niewłaściwe przekazywanie klientom informacji o zmianach w regulaminie i taryfach – bank nie powinien tego robić wyłącznie drogą internetową. Teraz mBank swoim klientom wypłaci rekompensaty w postaci zwrotu prowizji, mogą oni też liczyć na zadośćuczynienie w postaci ofert na preferencyjnych warunkach.

mBank wypłaca pieniądze – kto może liczyć na rekompensatę?

Zgodnie z decyzją UOKiK, mBank zobowiązany jest do zwrotu nadpłat i prowizji naliczanych w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 28 lutego 2018 roku. Zwrot osobom, które wciąż mają z bankiem ważną umowę, a więc posiadają w nim rachunek, nastąpi automatycznie.

Osoby które nie są już klientami mBanku, ale były nimi we wspomnianym wyżej okresie, powinny złożyć w banku wniosek o przyznanie rekompensaty w ciągu najbliższych trzech miesięcy. Istotne jest, że ten czas liczony jest od momentu otrzymania powiadomienia. Sam zwrot powinien znaleźć się na naszym koncie w ciągu kolejnego kwartału.

mBank tłumaczy decyzję UOKiK
Jakich konkretnie działania banku UOKiK uznał za nieprawidłowe? Chodzi o sposób informowania klientów o zmianach w regulaminie czy nowych ofertach taryfowych. Całą sprawę wyjaśnia mBank w swoim oświadczeniu opublikowanym na stronie internetowej.

– Praktyki te polegały na informowaniu konsumentów, którzy są stroną umowy o usługę płatniczą oraz posiadają dostęp do systemu bankowości elektronicznej, o proponowanych zmianach warunków tej umowy wyłącznie za pośrednictwem komunikatów we wskazanym systemie oraz niezamieszczaniu w komunikatach zawierających informacje o zmianach istotnych informacji o okolicznościach faktycznych i podstawach prawnych zmian – czytamy w komunikacie.

Informacje takie powinny być, zgodnie z przepisami, przekazywane za pomocą nośnika trwałego, a więc listu czy płyty CD.

Co ciekawe, mBank nie jest jedynym bankiem, który w ostatnim czasie usłyszał podobną decyzję od UOKiK. Rekompensaty swoim klientom musi wypłacać także PKO BP. Powód jest dokładnie taki sam – informowanie klientów w niewłaściwy sposób.

źródło:pikio.pl