Babcie nie bez powodu nazywane są „drugimi mamami”. Dzieci dziedziczą większość genów po babci

Babcie nie bez powodu nazywane są „drugimi mamami”. Często to one opiekowały się nami pod nieobecność naszych rodzicielek. To też one odegrały w naszym życiu znaczącą rolę.

Dziedziczymy bowiem po nich w mniejszym lub większym stopniu temperament, charakter, wygląd, jak i towarzyszące nam emocje. Czy coś jeszcze? Poniżej znajdziesz odpowiedź na pytanie, co tak naprawdę łączy nas z babciami od strony mamy.

Alejandro Jodorowsky, chilijski eseista, napisał książkę pt. „Metagenealogia. Odkrywanie siebie za pomocą psychomagii i drzewa genealogicznego” („Metagenealogy: Self-Discovery Through Psychomagic and Family Tree”), w której wyjaśnia genetyczny wpływ babć ze strony matki na wnuki.

Dlaczego w swojej pozycji nie odniósł się do genów dziedziczonych po dziadkach?

Powód jest prosty. Jak się okazuje, geny dziadka mogą ominąć pokolenie wnuków. Według Alejandro geny, które dzieci otrzymują w łonach matek, pochodzą bezpośrednio od ich babć. Jakby tego było mało, zdaniem autora wśród wszystkich dziadków i krewnych, babcia ze strony matki jest najbardziej odpowiedzialna za dziedziczenie genów.

Geny nie zawsze przekazywane są bezpośrednio następnemu pokoleniu. Zdarza się, że omijają one następne w kolei pokolenie. Przez to istnieje możliwość, że niektóre dzieci będą bardziej podobne do ciotek, wujków czy dziadków niż do rodziców.

Oczywiście nie jest powiedziane, że dzieci będą wyglądać tak, jak ich babcie, ale praktycznie zawsze w jakiś sposób będą je przypominać. Może chodzić o uśmiech, kolor oczu, czy sposób poruszania się. Zdarza się też, że dziedziczą strukturę kości, budowę ciała czy choroby genetyczne.

Naukowcy z University of Cambridge opublikowali badania na temat więzi między babcią ze strony matki, a ich wnukami. Zgodnie z tymi badaniami związek ten ma miejsce dzięki chromosomowi X: babcie ze strony matki przekazują 25% chromosomów X wszystkim swoim wnukom, co pozwala na znaczne dziedziczenie genów. Babcie ze strony ojca z kolei przekazują chromosomy X tylko swoim wnuczkom (nie wnukom).

Według Jodorowsy’ego dzieci odziedziczyły też emocjonalne doświadczenia swoich babć ze strony matki. Emocje, które odczuwała babcia, kiedy była w ciąży ze swoją córką, mogą być przekazane wnukom. Dzieje się tak, bo informacje te mogą zostać zapisane w DNA i pozostać tam, nawet jeśli pominą jedno pokolenie.

Myślicie, że założenia Jodorowsky’ego są prawdziwe? Swoją drogą czy zauważyliście kiedykolwiek podobieństwo między Wami, a Waszymi babciami ze strony matki? A może Twoje dzieci wyglądają tak, jak Twoja mama?

źródło: polubione.com