Andrzej Duda podpisał cztery ustawy. Polska wypowie umowy międzynarodowe

Prezydent podpisał ustawy o wypowiedzeniu czterech umów o wzajemnej ochronie inwestycji, zawartych z: Francją, Belgią, Cyprem i Holandią. O decyzji Dudy poinformowała Kancelaria Prezydenta.

Chodzi o ustawę o wypowiedzeniu umowy zawartej 14 lutego 1989 roku w sprawie popierania i wzajemnej ochronie inwestycji z Francją, ustawę o wypowiedzeniu analogicznego porozumienia zawartego 19 maja 1987 roku z Belgią i Luksemburgiem, ustawę o wypowiedzeniu umowy zawartej 4 czerwca 1992 roku umowy z Cyprem oraz ustawę o wypowiedzeniu umowy z Holandią, zawartej 7 września 1992 roku.

Umowy były kwestionowane przez Komisję Europejską, z uwagi na niezgodność z prawem UE „podobnie jak kwestionowane jest obowiązywanie wszystkich pozostałych umów o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji zawartych pomiędzy państwami członkowskimi UE”. Co więcej, dwie z nich zostały zawarte jeszcze w czasach PRL.

Komisja Europejska zakończyła nieformalne postępowanie w sprawie wypowiedzianych umów w 2016 roku. Podobne postępowania KE toczą się wciąż przeciw kilku innym krajom wspólnoty.