Nowy pomysł Prawa i Sprawiedliwości to wyprawka 300+ dla każdego ucznia. Na jakiej zasadzie będą przyznawane i kto, od kiedy może się o nią starać? Zobaczcie!

Jakie będą zasady i warunki przyznawania rządowej wyprawki 300 plus?

Jak zapewnia rząd, progu dochodowego nie będzie, a pieniądze otrzymają wszyscy uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych do ukończenia 20 lat. Świadczenie to przysługuje też uczniom niepełnosprawnym, do ukończenia przez nich 24. roku życia. Z wyprawki będą mogli skorzystać również uczniowie, którzy ukończyli odpowiednio 20. i 24. lata pod warunkiem, że w tym samym roku kalendarzowym rozpoczną rok szkolny.r

Świadczenie – 300 zł – ma pomóc rodzicom w zakupach podręczników i przedmiotów szkolnych. Będzie ono wypłacane jednorazowo.

Zgodnie z rozporządzeniem realizacją programu „Dobry start” mają zająć się gminy. W Toruniu będzie to Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie. W Bydgoszczy wnioski będzie można składać w Urzędzie Miasta, a program obejmie około 40 tys. dzieci. Gminy nie ukrywają, że terminy skłądania wniosków o świadczenie nie są najszczęśliwsze. O ile pierwszy z nich nie jest tak bardzo kłopotliwy, drugi już teraz spędza sen z powiek samorządowcom.

Od 1 lipca bowiem będzie można składać wnioski tylko elektronicznie – przez rządowy portal informacyjno-usługowy [email protected] (empatia.mpips.gov.pl) i za pośrednictwem banków krajowych.

Rządowa wyprawka dla ucznia – 300 zł dla każdego dziecka. Dla kogo nowa propozycja PiS?

Natomiast od 1 sierpnia wnioski w formie tradycyjnej, papierowe będą przyjmowane w gminach. Dla urzędników oznacza to dodatkową pracę, ponieważ w tym samym terminie można też składać wnioski na nowy okres zasiłkowy na świadczenia wychowawcze z programu 500 plus, alimenty czy świadczenia rodzinne (zasiłki rodzinne i specjalny zasiłek opiekuńczy).

MEN zapowiada, że w najbliższych dniach rozpocznie kampanię informacyjną w szkołach na temat wyprawki 300 plus. Termin składania wniosków zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej upływa 30 liistopada. Na ich rozpatrzenie gminy mają dwa miesiące. Jak zapewnia rząd pierwsze świadczenia mają być wypłacane już w sierpniu. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjaliści nadal będą otrzymywać bezpłatne podręczniki.